35112_njvkyzmzywvlnzexnjc5mge5zdm2njc2y2jhyte1mwe
32132_ywfjndczntzjnge3otlhmjmzmdhkmzu3otvizde1odu
Expert

PROFILE

高知の山崎夫婦

高知の山崎夫婦

株式会社Seruno

高知出身高知在住の山崎夫婦。

 

 2018年9月に妻みさきが地元の銀行を退職。

 その1年後に夫ようすけも同じく銀行を退職。

 当初は妻みさきが事業の中心を担っていたが、

 2021年12月から夫ようすけがインスタを開始。

 僅か1年でフォロワーが14万人を超え、

 2023年には宝島社から本を出版&テレビ出演。

 

 現在は夫婦でSNSを使った事業展開を進めている。

 

 ようすけInstagram→@yosuke_kochi

 みさきInstagram→@misaki.kochi

 夫婦Instagram→@yamasakifuufu_kochi

smtp06