19635_otfhnme1ntnhzja4zweym2q5zdi5mte2mjnjy2flnza
12443_ntkymweyztu5mdblywrmmdk4m2i5otjhzwuxywyzztq
30894_owfiy2jkmduyyzjhy
17768_m2q3ote3yzeyyzrhntqxmwmwmmq2mjq3yzq0mzdmnzy
14454_m2yynja1nde4zwuxyty0ndnmzmezyju1njvlotdjnza
6840_mdq5mjjinmq4ymu0mtbmmze1ntnmzwfimjfimdywmzi
16849_mzu3owi5mgzindvhzte1mmy4mtlhmguzmzhhn2m1ngu
30894_zjllmdbinmy4ndk0o
16096_ogm1mdu0y2iwzmnhnju5ngnlyzziotkxnty3zgrkzjc
15937_ztgyogvlzda0mde4nznmntuyzjfhotk2nzy1njkxzmy
30894_nze0odvinwq3mdbjz
30894_ywrjywqxmtzmymvmz

単発セッション・長期プログラム

19635_otfhnme1ntnhzja4zweym2q5zdi5mte2mjnjy2flnza

ウルトラCを伝える運気アップ星読み

苦行はこりごり!もっと楽に息をしたい

12443_ntkymweyztu5mdblywrmmdk4m2i5otjhzwuxywyzztq

チャネリング講座

宇宙に背中を押してもらって人生を変えたい方

30894_owfiy2jkmduyyzjhy

インナーチャイルド・インナーアダルトヒーリングセッション〜Basic〜

自分を好きになって、人生を円滑に楽しく生きたい方

17768_m2q3ote3yzeyyzrhntqxmwmwmmq2mjq3yzq0mzdmnzy

ホリステックエネルギーヒーリング

自分も周りも全部、豊かで幸せにしたい人へ

14454_m2yynja1nde4zwuxyty0ndnmzmezyju1njvlotdjnza

インナーチャイルド・インナーアダルト過去世ヒーリング

インナーチャイルド・インナーアダルト基本ヒーリングを受け人生のわだかまりをより解消して生きやすい毎日を実現したい方

6840_mdq5mjjinmq4ymu0mtbmmze1ntnmzwfimjfimdywmzi

スターコーディング

魂のワクワクハッピーを知って地球を満喫したい

16849_mzu3owi5mgzindvhzte1mmy4mtlhmguzmzhhn2m1ngu

ウズメのキラキラ遠隔ヒーリング

気がついたらスイスイなんでも叶えている自分になりたい人〜!

30894_zjllmdbinmy4ndk0o

神様の花嫁と楽しく過ごす カミサロン

神様に愛されていることを思い出したい方

16096_ogm1mdu0y2iwzmnhnju5ngnlyzziotkxnty3zgrkzjc

大繁栄プログラム

秘めた情熱を形にして世の中の人の役に立ちたいと思っている人

15937_ztgyogvlzda0mde4nznmntuyzjfhotk2nzy1njkxzmy

あなたの声を聞きたい

亡くなった人・ペットから愛のメッセージを聞きたい人

30894_nze0odvinwq3mdbjz

ウズちゃんのトートタロットセッション〜あなたの幸せを導く〜

楽しく導いてほしい方

30894_ywrjywqxmtzmymvmz

あなたに幸せが降り注ぐ~シューティングスター~

お星さまのように みんなできらきら輝いていたい

smtp06