27435_ywfhowm3mje2mtkwmdg3nzvhymq3ytbmmza5y2e1yze
27774_ogvjmjm4ywqwmjkwyjazzjy3yzyxzjk2ymi4owjkyjc
季節の薬膳 明石教室
28579_owflmzgyogq0ywuymmuyzgfhymviyzqwnwi1njk4njm
季節の薬膳 大阪教室
 クレオ大阪西
29673_yjdlngrlmzc3otfmymm4oge0m2q5mze0zjk5ywnjmjg
季節の薬膳 大阪・鶴見区民センター
29675_nmm2ywnknwriyzbmotg1mgfkodfknjzkmmrmmthiodq
旬の手しごと
滝の茶屋
30842_nwm3mdexmjq4njhmntrjmdnmntzlyzbimty4odqwmmm
旬の手しごと クレオ大阪西

イベントセミナー

26746_zda3ywvjntk4mji5nwjknjg0zdviytvlytg0zjdmngi

=旬の手しごと=長田教室

旬の食材を楽しみたい方へ

開催日
12/10(日) 09:00 ~ 12:00
ジャンル
美容と健康
27435_ywfhowm3mje2mtkwmdg3nzvhymq3ytbmmza5y2e1yze

季節の薬膳 長田教室

自分を大切にする時間を持ちたい方へ

開催日
現在ありません
ジャンル
美容と健康
27774_ogvjmjm4ywqwmjkwyjazzjy3yzyxzjk2ymi4owjkyjc

季節の薬膳 明石教室

食事でからだと心を整えたい方へ

開催日
現在ありません
ジャンル
美容と健康
28579_owflmzgyogq0ywuymmuyzgfhymviyzqwnwi1njk4njm

季節の薬膳 大阪教室  クレオ大阪西

食べ物でからだをととのえたい方

開催日
現在ありません
ジャンル
美容と健康
29673_yjdlngrlmzc3otfmymm4oge0m2q5mze0zjk5ywnjmjg

季節の薬膳 大阪・鶴見区民センター

食べ物でからだをととのえたい方

開催日
現在ありません
ジャンル
美容と健康
29675_nmm2ywnknwriyzbmotg1mgfkodfknjzkmmrmmthiodq

旬の手しごと 滝の茶屋

旬の食材を楽しみたい方へ

開催日
現在ありません
ジャンル
美容と健康
30842_nwm3mdexmjq4njhmntrjmdnmntzlyzbimty4odqwmmm

旬の手しごと クレオ大阪西

旬の食材を楽しみたい方へ

開催日
12/23(土) 13:30 ~ 16:30
ジャンル
美容と健康

過去の開催実績

27438_ode3zjjknwm2yteymjzimmq5zju2m2zmnwy0ymfjzwq
46764_ndrmnddmymezn2yymtiwmta0ntg1mmizmgezyta4ytm 43328_優子2

食とアートを味わう会

日々慌ただしく過ごしている方 自分の時間がない方

開催日
2023/5/12(金) 10:30~
場所
オンライン (ZOOM)
ジャンル
趣味で生活を豊かに
smtp08